Informació completa sobre Protecció de Dades


 

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Entitat: ESCORXADOR FRIGORIFIC D´OSONA SA (ESFOSA) – NIF: A58017187

Direcció postal: Sant Llorenç dels Munts, s/n - 08500 Vic - Barcelona

Telèfon: 938891810

Correu electrònic: laboral@esfosa.com

Pàgina web: www.esfosa.com

 

2. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A ESCORXADOR FRIGORIFIC D´OSONA SA (ESFOSA) tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de prestar els serveis que ens ha sol·licitat, atendre les seves sol·licituds d’informació i enviar-li comunicacions comercials.

No es van a prendre decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

 

3. Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

 

4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

  • Execució d’un contracte: Prestació dels serveis sol·licitats.
  • Interès legítim del responsable: Enviament de comunicacions comercials sobre els nostres serveis i/o productes.
  • Consentiment de l’interessat: Enviament de comunicacions comercials sobre els nostres serveis i/o productes en base a sol·licituds prèvies mantingudes amb el responsable del tractament.

 

5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es cediran dades a tercers, llevat obligació legal.

 

6. Transferències de dades a tercers països.

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 

7. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a ESCORXADOR FRIGORIFIC D´OSONA SA (ESFOSA) estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a què van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, ESCORXADOR FRIGORIFIC D´OSONA SA (ESFOSA) deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se al responsable del tractament.

Quan es realitzi l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim del responsable, l'interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.

Si ha donat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Les dades de caràcter personal que sol·licitem són imprescindibles per atendre la seva sol·licitud, resoldre qüestions plantejades i prestar els serveis contractats. En cas de no facilitar tota la informació necessària, no podrem atendre la seva sol·licitud, ni enviar la informació sol·licitada ni prestar els serveis sobre els quals el titular de les dades estigui interessat.

En cas de que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

 

Tractament de les dades personals de la videovigilància per a seguretat

Informació bàsica sobre Protecció de Dades


 

Responsable: ESCORXADOR FRIGORIFIC D´OSONA SA (ESFOSA)
Finalitat: Garantir la seguretat de persones, béns i instal·lacions.
Legitimació: Missió en Interès públic.
Destinataris: Estan previstes cessions de dades a: Si escau, les forces i cossos de seguretat de l'Estat, així com Jutjats i Tribunals.
Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional, que pot exercir dirigint-se al responsable del tractament.

 

Informació completa sobre Protecció de Dades

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Entitat: ESCORXADOR FRIGORIFIC D´OSONA SA (ESFOSA) – NIF: A58017187

Direcció postal: Sant Llorenç dels Munts, s/n - 08500 Vic - Barcelona

Telèfon: 938891810

Correu electrònic: laboral@esfosa.com

 

2. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A ESCORXADOR FRIGORIFIC D´OSONA SA (ESFOSA) tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de garantir la seguretat de persones, béns i instal·lacions.

No es prendran decisions automatitzades en base de dades proporcionades.

 

3. Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran un màxim de 30 dies, excepte comunicació a Forces i Cossos de Seguretat, i/o Jutjats i Tribunals.

 

4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

  • Missió en Interès públic: Garantir la seguretat de persones, béns i instal·lacions.

 

5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

  • Si escau, les forces i cossos de seguretat de l'Estat, així com Jutjats i Tribunals, amb la finalitat d'aportar les imatges si s'ha comès un delicte.

 

6. Transferències de dades a tercers països.

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 

7.Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a ESCORXADOR FRIGORIFIC D´OSONA SA (ESFOSA) estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a què van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, ESCORXADOR FRIGORIFIC D´OSONA SA (ESFOSA) deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se al responsable del tractament.

Quan es realitzi l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim del responsable, l'interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.

Si ha donat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Les dades de caràcter personal que sol·licitem són imprescindibles per atendre la seva sol·licitud, resoldre qüestions plantejades i prestar els serveis contractats. En cas de no facilitar tota la informació necessària, no podrem atendre la seva sol·licitud, ni enviar la informació sol·licitada ni prestar els serveis sobre els quals el titular de les dades estigui interessat.

En cas de que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.